;

09/10/2020

Let op: valkuilen bij de VvE voorwaarden.

 

Of je nu een nieuw of bestaand appartement koopt, je krijgt er hoe dan ook mee te maken: de voorwaarden van de VvE (Vereniging van Eigenaren).


Hierin staat o.a. hoe het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw is geregeld en wat de maandelijkse kosten hiervoor zijn die je geacht wordt te betalen. Deze bijdrage aan de VVE dekt kosten zoals de gemeenschappelijke opstalverzekering, electriciteitsverbruik algemene ruimten, liftonderhoud en het meerjaren onderhoudsplan.
Een los onderdeel bij de voorwaarden is het “huishoudelijk reglement” waarin afspraken over leefregels beschreven die onderling zijn afgesproken. O.a. over harde vloerbedekking en geluidsisolatie.

 

Zwevende en vaste dekvloeren:

Hier gaat het regelmatig fout. Bijvoorbeeld, een appartement heeft een zgn “zwevende dekvloer” waarbij de dekvloer  dmv rubber a.h.w. gescheiden is van de constructieve beton/staalconstructie.> Zo is de dekvloer geisoleerd van de draagmuur en kan veel minder contactgeluid doorgevoerd worden  naar naast en ondergelegen appartementen. Maar toch eist dan het reglement dat er geen vast verlijmde vloerbedekking (zoals keramische tegels,  een houten visgraat vloer of dryback/plak pvc vloer) zonder toegevoegde isolatie gebruikt mag worden. Of dat er dan weer geen eisen aan de muurplinten worden gesteld terwijl dat juist wel heel belangrijk is: die moeten akoestisch zijn losgekoppeld van de vloerbedekking, maar dat wordt vaak vergeten en zo ontstaat er alsnog hinder.

 

Bij een zwevende dekvloer zijn geen extra geluid reducerende eisen meer nodig
Door het rubber tussen de dekvloer en draagmuren ontstaat er eer geluidsbarrière

Deze elkaar tegensprekende eisen/feiten komen dikwijls voort uit veelvuldig “knippen en plakken” van tal van voorbeelden die het verantwoordelijk bestuurslid van de VvE online vindt en denkt: dat moet er bij ons ook in.

 

Wij vragen onze bezoekers altijd de gestelde voorwaarden in het koop/huurcontract ten aanzien van geluidseisen aan ons te laten zien. Tegenstrijdige eisen kunnen er voor zorgen dat er
1) onnodig extra kosten voor de vloer worden gemaakt.

2) de genomen isolatiemaatregelen juist tegengesteld werken aan het beoogde doel namelijk geluidsoverlast reduceren.

 

Als het bestuur van de VvE vasthoudt aan deze eisen helpt daar hoofdschudden echt niet tegen. Dan moet er worden doorgevraagd en worden overtuigd.

 

Voorwaarden en huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren zijn belangrijk, maar af en toe staat er technische onzin.  

 

Dus: bij een nieuw op te richten Vereniging van Eigenaren raden wij ten sterkste aan dat je er voor zorgt dat er in ieder geval iemand met bouwkundige kennis in het bestuur komt, of zich met het huishoudelijk reglement bemoeit. En in het geval dat je als nieuwe eigenaar van een bestaand appartement tegen deze - en andere vreemde, zoals materialen die aan de verkeerd gekopieerde NEN of ISO waarde moet voldoen - eisen aanloopt kun je het best direct bezwaar maken bij het bestuur - natuurlijk met redenen bekleed, desnoods vraag je ons om advies - om de regels te veranderen.